ΚΟΠΗ - ΧΑΡΑΞΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ - ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ

LASER FIBER CUT CNC

Laser CNC με οπτική ίνα 6000W για γρήγορη και ποιοτική κοπή

LASER CNC FIBER 6KW 6000 x 2000 x 25mm

ΥΔΡΟΚΟΠΗ CNC 4000 x 2000 x 150mm

PLASMA CNC 4000 x 2000 x 50mm

ΨΑΛΙΔΙ 4000 x 13mm

ΣΤΡΑΤΖΟΠΡΕΣΣΑ 4000*12mm

ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΚΥΚΛΩΝ Φ80 x 3

ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ Φ60 x 3

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ

ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ ΣΤΡΑΝΤΖΩΝ ΛΑΜΑΣ

ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ ΣΩΛΗΝΑΣ

ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 3000 x 8mm